Inden for vedligeholdelse beskæftiger vi os med en del forskellige udenomsarealer.

Her kan bl.a. nævnes:

  • Saltning og snerydning efter aftalt pris
  • Vinter- og sommerbeskæring af div. træer og buske i haver og parker
  • Udtynding af skove, træer og buske
  • Styning af træer
  • Stubfræsning af større træstubbe
  • Forårsklargøring af haven
  • Klipning af hække, pur og buskflader
  • Græsslåning af haver og park

Og meget, meget mere…

Ring, hvis I er groet fast i ukrudtet, eller hvis det er blevet til en urskov